News & Information
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
  Аливаа төслийн техник, эдийн засгийн төлөвлөлтийн бичиг баримт, зураг төсөл, улсын болон бүс нутаг, салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловруулах эхний шатанд тэдгэ...
  2018-04-06 09:31:18 Read more
 • "Зөв шийдэл" Тусгай хамгаалалттай газруудад стандартын ариун цэврийн байгууламж ашиглана
  ...
  2018-03-31 11:07:36 Read more
 • Тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээний албан хаагчдын утас жагсаалтыг ухаалаг утсанд суурилсан апликейшн болголоо.
  ...
  2018-03-31 11:04:16 Read more
 • Монгол Улс НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцэд ойн хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшнийг хүргүүлсэн анхны тайгын ой бүхий улс боллоо.
  ...
  2018-03-31 10:59:20 Read more
 • Монгол Улс ойн талбай дээрээс ялгарч буй хүлэмжийн хийн хэмжээгээ тайлагнасан анхны тайгын ой бүхий улс боллоо
  ...
  2018-03-31 10:54:07 Read more
 • 2018-2028 оныг Дэлхийн Ус Хамгаалах арван жилээр тунхаглалаа
  ...
  2018-03-31 10:29:49 Read more