Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ТАРИМАЛ ОЙГ ҮНЭЛЭХ, УЛСЫН ОЙН САНД ХУДАЛДАН АВАХ ЖУРАМ, ИРГЭН, НӨХӨРЛӨЛ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ХУДАЛДАЖ АВАХ ТАРИМАЛ ОЙ, МОДНЫ ЖИШИГ ҮНЭ БАТЛАХ ТУХАЙ A/90 2008-02-28 2008-02-28 ТАТАХ
2 АМЬТНЫГ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЗОРИУЛАЛТААР БАРЬЖ, ТЭМДЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 120/51 2008-03-26 2008-03-26 ТАТАХ
3 УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 51/75 2009-03-09 2009-03-09 ТАТАХ
4 ПЕСТИЦИД, ХИМИЙН БОРДОО, АХУЙН ХОРТОН ШАВЬЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИСЫГ ТУРШИХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 63/67/87 2009-03-18 2009-03-18 ТАТАХ
5 ОЙГООС МОД БЭЛТГЭХ ЖУРАМ, МОД БЭЛТГЭХ ГЭРЭЭ, ОЙГООС БЭЛТГЭХ ГУАЛИН МОДНЫ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР, ОЙГООС БЭЛТГЭХ ТУУШ МОДНЫ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/127 2009-05-20 2009-05-20 ТАТАХ
6 ОЙД АРЧИЛГААНЫ ОГТЛОЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ, ОЙД ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ОГТЛОЛТ ХИЙХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/190 2009-07-16 2009-07-16 ТАТАХ
7 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ, АНГИЛЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/31 2009-09-02 2009-09-02 ТАТАХ
8 САМАР ЭКСПОРТЛОХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ A/286 2009-10-12 2009-10-12 ТАТАХ
9 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ЭКСПОРТЛОХ, ИМПОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХУДАЛДАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 334/104 2009-11-16 2009-11-16 ТАТАХ
10 ОЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ A/394 2009-12-11 2009-12-11 ТАТАХ
11 РАШААНЫГ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ ЖУРАМ, РАШААНЫГ АШИГЛУУЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ, РАШААНЫ ОРДЫН ПАСПОРТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ А/79/99 2010-03-30 2010-03-30 ТАТАХ
12 ОЙГООС ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД БЭЛТГЭХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭХ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ A/94 2010-04-08 2010-04-08 ТАТАХ
13 ИДЭВХТЭН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ АЖИЛЛУУЛАХ, АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР НЬ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ A/115 2010-04-27 2010-04-27 ТАТАХ
14 УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ А/132/112 2010-05-10 2010-05-10 ТАТАХ
15 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/156 2010-05-27 2010-05-27 ТАТАХ
16 ГАЗРЫН ЭЛЭГДЭЛ /ЭВДРЭЛ/, ЦӨЛЖИЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ, ЦӨЛЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТҮР АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/163 2010-05-28 2010-05-28 ТАТАХ
17 БАЙГАЛИЙН ТОДОРХОЙ БАЯЛГИЙГ ХАРИУЦАН ХАМГААЛАХ, АШИГЛАХ, ЭЗЭМШИХ ТАЛААР ИРГЭДИЙН НӨХӨРЛӨЛИЙН БАРИМТЛАХ ЖУРАМ, ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/250 2010-07-22 2010-07-22 ТАТАХ
18 АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР НОГДУУЛАХ, ОРГАНИК УУСГАГЧ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/305 2010-10-14 2010-10-14 ТАТАХ
19 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСНЫ УЛМААС УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/333 2010-10-26 2010-10-26 ТАТАХ
20 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ НҮҮРСХҮЧЛИЙН ХИЙН ХЭМЖЭЭ, ХӨДӨЛГҮҮРИЙН БАГТААМЖААС ХАМААРУУЛАН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А/63/67 2011-03-07 2011-03-07 ТАТАХ