Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ЗАРИМ ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ 83 1993-11-12 1993-11-12 ТАТАХ
2 ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 78 1994-11-11 1994-11-11 ТАТАХ
3 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 81 1994-11-15 1994-11-15 ТАТАХ
4 ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 96 1994-12-23 1994-12-23 ТАТАХ
5 УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН АНГИЛЛЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 26 1995-05-04 0000-00-00 ТАТАХ
6 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 31 1995-05-12 1995-05-12 ТАТАХ
7 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 43 1996-05-28 1996-05-28 ТАТАХ
8 ОЙ, ХЭЭРИЙГ ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 45 1996-05-28 1996-05-28 ТАТАХ
9 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 43 1997-06-05 1997-06-05 ТАТАХ
10 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 47 1997-06-13 1997-06-13 ТАТАХ
11 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 20 1998-01-22 1998-01-22 ТАТАХ
12 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 28 1998-04-09 1998-04-09 ТАТАХ
13 АН АГНУУРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 107 1998-10-09 1998-10-09 ТАТАХ
14 ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫГ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 115 1998-11-12 1998-11-12 ТАТАХ
15 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 29 2000-04-19 2000-04-19 ТАТАХ
16 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 38 2000-10-26 2000-10-26 ТАТАХ
17 МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАВЬЯАТ АЖИЛТАН ЦОЛ БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 27 2001-04-05 2001-04-05 ТАТАХ
18 ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 30 2002-06-13 2002-06-13 ТАТАХ
19 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БУЦААХ ТУХАЙ 32 2002-06-14 2002-06-14 ТАТАХ
20 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 37 2002-06-28 2002-06-28 ТАТАХ