Мэргэжлийн боловсон хүчин

Манай байгууллага нь байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, судалгаа, төсөл, хөтөлбөрийг удирдан зохион байгуулах өндөр мэдлэг, туршлагатай мэргэжлийн боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлэн ажилладаг бөгөөд үндсэн ажилтан 5, орон тооны бус мэргэжлийн шинжээч 30 гаруй ажиллаж байна. Мэргэжлийн шинжээч, зөвлөх нар нь тухайн салбартаа нэр хүнд бүхий байгаль орчин, экологи, технологийн чиглэлээр мэргэшсэн, салбартаа 8-40 жил ажилласан туршлагатай. Мэргэжилтэн, судлаачид нь Азийн Хөгжлийн Банк, Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк зэрэг олон улсын байгууллагууд болон Монгол улсын төрийн захиргааны төв байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний чиглэлээр хамтран ажилладаг.

“ГРИЙН АССЕСМЕНТ” ХХК-ИЙН ҮНДСЭН БОЛОН ГЭРЭЭТ АЖИЛЧДЫН

ЖАГСААЛТ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТУРШЛАГА

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-02-21 07:42:36