Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
161 ЦАЦРАГ ИДЭВХТ МАТЕРИАЛЫГ АЮУЛГҮЙ ТЭЭВЭРЛЭХ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 243 2019-06-19 2019-06-19 ТАТАХ
162 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 121 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ/ 245 2019-06-19 2019-06-19 ТАТАХ
163 ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 313 2019-08-07 2019-08-07 ТАТАХ
164 УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ХӨНГӨЛӨХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ БОЛОН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 316 2019-08-14 2019-08-14 ТАТАХ
165 АЛТНЫ БИЧИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ҮҮДЭЛТЭЙ МӨНГӨН УСНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 317 2019-08-14 2019-08-14 ТАТАХ
166 ХӨРС ХАМГААЛАХ, ГАЗРЫН ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 318 2019-08-14 2019-08-14 ТАТАХ
167 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 319 2019-08-14 2019-08-14 ТАТАХ
168 ХӨВСГӨЛ НУУР ОРЧМЫН БҮСИЙГ “ЭКО АЯЛАЛ, ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС” БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 332 2019-08-21 2019-08-21 ТАТАХ
169 БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 355 2019-09-18 2019-09-18 ТАТАХ
170 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 439 2019-12-18 2019-12-18 ТАТАХ