Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
41 ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ 52 2013-10-18 2013-10-18 ТАТАХ
42 НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 43 2014-06-13 2014-06-13 ТАТАХ
43 “НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТАЛСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 9 2015-01-23 2015-01-23 ТАТАХ
44 ТӨРӨӨС ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 49 2015-05-14 2015-05-14 ТАТАХ
45 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 13 2016-02-04 2016-02-04 ТАТАХ
46 МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030 БАТЛАХ ТУХАЙ 19 2016-02-05 2016-02-05 ТАТАХ
47 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 35 2016-04-14 2016-04-14 ТАТАХ
48 ХЭНТИЙ ХААН УУЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 20 2017-02-09 2017-02-09 ТАТАХ
49 АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2 2018-01-05 2018-01-05 ТАТАХ
50 ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ 15 2018-02-01 2018-02-01 ТАТАХ
51 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 41 2019-05-02 2019-05-02 ТАТАХ