Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 ГОЛ МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 0 2009-07-16 2009-07-16 ТАТАХ
22 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА) 0 2017-05-11 2017-07-01 ТАТАХ
23 КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ 0 1999-12-16 1999-12-16 ТАТАХ
24 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 0 2002-06-27 2003-05-01 ТАТАХ
25 ОЙН ТУХАЙ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА) 0 2012-05-17 2012-05-17 ТАТАХ
26 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ 0 2007-01-11 2007-01-11 ТАТАХ
27 ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА) 0 2016-01-29 2016-01-29 ТАТАХ
28 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ 0 1997-10-23 1997-10-23 ТАТАХ
29 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ 0 1994-11-15 1995-04-01 ТАТАХ
30 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ 0 2014-01-09 2014-01-09 ТАТАХ
31 ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ 0 2013-01-31 2013-01-31 ТАТАХ
32 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ 0 2007-11-15 2007-11-15 ТАТАХ
33 УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 0 2012-05-17 2012-05-17 ТАТАХ
34 УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 0 1997-11-13 1997-11-13 ТАТАХ
35 УСНЫ ТУХАЙ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА) 0 2012-05-17 2012-05-17 ТАТАХ
36 ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 0 2009-12-17 2009-12-17 ТАТАХ
37 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ 0 2006-05-25 2006-05-25 ТАТАХ
38 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА) 0 2017-05-12 2017-05-12 ТАТАХ
39 ХОТ СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА) 0 2011-10-06 2012-01-01 ТАТАХ
40 ХӨРС ХАМГААЛАХ ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 0 2012-05-17 2012-05-17 ТАТАХ