Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
101 МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙН СОЛБИЦОЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 83 2017-03-15 2017-03-15 ТАТАХ
102 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 90 2017-03-15 2017-03-15 ТАТАХ
103 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 91 2017-03-15 2017-03-15 ТАТАХ
104 ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 159 2017-06-07 2017-06-07 ТАТАХ
105 ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 225 2017-08-09 2017-08-09 ТАТАХ
106 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮНДЭСНИЙ ТАВ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 243 2017-08-31 2017-08-31 ТАТАХ
107 ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЖ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ, ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН “ТАНДАЛТ, СУДАЛГАА ХИЙХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ 259 2017-09-13 2017-09-13 ТАТАХ
108 ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 274 2017-09-20 2017-09-20 ТАТАХ
109 “ХҮНСНИЙ НОГОО” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 278 2017-09-22 2017-09-22 ТАТАХ
110 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ, ДЭВШИЛТЭТ АРГА, ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 290 2017-09-27 2017-09-27 ТАТАХ
111 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2018 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 338 2017-12-13 2017-12-13 ТАТАХ
112 МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОН ГАДААДЫН ИРГЭНД ТУСГАЙ ТӨЛБӨРТЭЙГЭЭР АГНУУЛАХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ОЛЗВОРЫН ЖИШИГ ҮНЭ, ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 339 2017-12-13 2017-12-13 ТАТАХ
113 НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУВААРИЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 5 2018-01-03 2018-01-03 ТАТАХ
114 ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ 28 2018-01-24 2018-01-24 ТАТАХ
115 “ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21:100” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 36 2018-01-31 2018-01-31 ТАТАХ
116 АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 43 2018-02-06 2018-02-06 ТАТАХ
117 ТҮҮХИЙ НҮҮРС ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 62 2018-02-28 2019-05-15 ТАТАХ
118 ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ 67 2018-03-14 2018-03-14 ТАТАХ
119 УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЛАГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 73 2018-03-14 2018-03-14 ТАТАХ
120 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, МАГАДЛАЛ ХИЙХ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 97 2018-04-04 2018-04-04 ТАТАХ