Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ
Төслийн нэр Төсөл хэрэгжүүлэгч Төсөл хэрэгжсэн талбай Огноо Хавсралт
11 ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАНДАЛ-ОВОО СУМЫН БАЯНХОШУУ БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР, “АВДРАНТ” ГЭХ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЗОРИЛГООР УХАЖ СЭНДИЙЧСЭН ГАЗАР ЗАХИАЛАГЧ: ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАНДАЛ-ОВОО СУМЫН БАЯНХОШУУ БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР, “АВДРАНТ” ГЭХ НЭРТЭЙ ГАЗАР 2019-08-01 ХАРАХ
12 БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН 3-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН БАРУУН ДЭНЖ, “ТОХОЙРОЛ” НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАЛБАЙ ЗАХИАЛАГЧ: БУЛГАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН 3-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН БАРУУН ДЭНЖ, “ТОХОЙРОЛ” НЭРТЭЙ ГАЗАР 2019-07-20 ХАРАХ
13 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 3-Р БАГТ БАЙРЛАХ, БӨӨРӨГИЙН АМ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ “ЖАМП” ХХК-ИЙН 005145А ТООТ АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ТАЛБАЙД АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОЛТЫН УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗАР ЗАХИАЛАГЧ: “БАЙДРАГ НУТАГ УСАА ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ” ТТБ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 3-Р БАГТ БАЙРЛАХ, БӨӨРӨГИЙН АМ НЭРТЭЙ ГАЗАР 2019-05-20 ХАРАХ
14 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ “АЛТАН УС” НЭРТЭЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОЛТЫН УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗАРТ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН АЖЛЫН ТАЙЛАН “ХӨХ БҮРДИЙН ЭХ” ХХК ЗАХИАЛАГЧ: БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОАЖГ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ, АЛТАН УС НЭРТЭЙ ГАЗАР 2018-11-15 ХАРАХ
15 БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН 3-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН ХОЙД ДЭНЖИД ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАЛБАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “БУЛГАН МАЙНИНГ” ХХК ЗАХИАЛАГЧ: БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН 3-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН ХОЙД ДЭНЖ 2018-10-15 ХАРАХ
16 ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ, ГОВИЙН БАГА ДЦГ-ЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД “ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОЛТЫН УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗАР”-Т БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН АЖЛЫН ТАЙЛАН “ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК ЗАХИАЛАГЧ: ГОВИЙН БАГА ДЦГ-ЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ, ЦАГААН ХАД 2018-09-30 ХАРАХ
17 БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН ХОЙД ДЭНЖ, ХОРИХЫН ГАРАМ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАЛБАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН Т “ХАО ШЕН” ХХК ЗАХИАЛАГЧ: БУЛГАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ, ХОРИХЫН ГАРАМ НЭРТЭЙ ГАЗАР 2018-09-25 ХАРАХ
18 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЛУУТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ХӨНДЛӨН ХҮРЭЭ ХАЙРХАН НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАЛБАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ХӨНДЛӨН ХҮРЭЭ ХАЙРХАН” НӨХӨРЛӨЛ ЗАХИАЛАГЧ: БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОАЖГ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЛУУТ СУМ 2018-08-20 ХАРАХ
19 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЛУУТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ МОРИН ТОЛГОЙН АМ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАЛБАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ХОНГОР МАНХАН” НӨХӨРЛӨЛ ЗАХИАЛАГЧ: БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОАЖГ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЛУУТ СУМ 2018-08-15 ХАРАХ
20 БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН БАРУУН ДЭНЖ, НАРАНГИЙН ГОЛ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХУУЛЬ БУСААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ТАЛБАЙ “БОДЬ ИХ ҮЙЛС” НӨХӨРЛӨЛ ЗАХИАЛАГЧ: БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ТУУЛ ГОЛЫН БАРУУН ДЭНЖ, НАРАНГИЙН ГОЛ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ 2018-07-20 ХАРАХ