Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ
Төслийн нэр Төсөл хэрэгжүүлэгч Төсөл хэрэгжсэн талбай Огноо Хавсралт
41 НОЁН УУЛЫН АМНЫ АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ЛУЧЕРО” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ 2011-06-08 ХАРАХ
42 БУЛАГЫН АМНЫ АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ПУРААМ” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ 2011-05-20 ХАРАХ
43 БҮДҮҮН АМНЫ АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ШАР НАРСТ” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ 2011-05-10 ХАРАХ
44 ХАНДГАЙТЫН АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ШАР НАРСТ” ХХК БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМ, СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТҮШИГ СУМ 2011-05-05 ХАРАХ