Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ
Төслийн нэр Төсөл хэрэгжүүлэгч Төсөл хэрэгжсэн талбай Огноо Хавсралт
31 ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ ОРДЫГ ТҮШИГЛЭН БАЙГУУЛАХ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ “ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТ-ЦЭЦИЙ СУМ 2013-02-20 ХАРАХ
32 ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ≠5 ТӨСӨЛ (ТӨР-ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛ” ЗАГВАР АШИГЛАЖ УЛААНБААТАРЫГ НҮҮРСТӨРӨГЧ БАГА ЯЛГАРУУЛАХ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТӨСӨЛ)-ЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ 2012-11-12 ХАРАХ
33 НАРИЙН СУХАЙТЫН НҮҮРСНИЙ ОРДЫГ ТҮШИГЛЭН БАЙГУУЛАХ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ “МОНГОЛЫН АЛТ” ХХК ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГУРВАНТЭС СУМ 2012-09-20 ХАРАХ
34 АДУУНЧУЛУУНЫ НҮҮРСНИЙ ОРДЫГ ТҮШИГЛЭН БАЙГУУЛАХ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ “МОНГОЛЫН АЛТ” ХХК ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ 2012-05-15 ХАРАХ
35 ЦАЙДАМ НУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ТҮШИГЛЭН БАЙГУУЛАХ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ "ЦАЙДАМ ЭНЕРЖИ" ХХК ТӨВ АЙМГИЙН БАЯН СУМ 2011-10-20 ХАРАХ
36 ЭЛСТЭЙН ТӨМРИЙН ХҮДРИЙН ОРДООС ХАНГИ БООМТ ХҮРТЛЭХ ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ 138 КМ АВТОЗАМЫН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ “МОН ЛАА” ХХК ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМ 2011-09-15 ХАРАХ
37 БИЛҮҮТИЙН АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ГАЦУУРТ” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ 2011-06-15 ХАРАХ
38 НАРСТЫН АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ГАЦУУРТ” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ 2011-06-15 ХАРАХ
39 УХМАЛ АМНЫ АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ТҮШИГ ИНДУСТРАЛЬ” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТҮШИГ СУМ 2011-06-08 ХАРАХ
40 НОЁН УУЛЫН АМНЫ АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ЛУЧЕРО” ХХК СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ 2011-06-08 ХАРАХ