Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ
Төслийн нэр Төсөл хэрэгжүүлэгч Төсөл хэрэгжсэн талбай Огноо Хавсралт
21 ТӨСӨЛЧИЙН ЗҮҮН ТАЛ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН ИРГЭН Т.БАТБААТАР БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ 2018-06-15 ХАРАХ
22 АР ТААНСАГ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН ИРГЭН Н.ГАНЗОРИГ БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ 2018-06-05 ХАРАХ
23 БАРУУН ЗАХЦАГ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН ДРАГ БОЛОН ХУВИАРАА АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОГЧИД БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ 2018-05-15 ХАРАХ
24 ӨГӨӨМӨРИЙН АМ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН ДРАГ БОЛОН ХУВИАРАА АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОГЧИД БУЛГАН АЙМГИЙН БҮРЭГХАНГАЙ СУМ 2018-05-07 ХАРАХ
25 УЛААН ХЯСАА НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ОЛОН БАЯН” ХХК БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БУУЦАГААН СУМ 2018-02-05 ХАРАХ
26 САМБАРТАЙ ХӨТӨЛ, ЦАГААН ДЭЛХИЙН НУРУУ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ ХҮНД ДААЦЫН АВТО ТЭЭВРИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “ШАНХАЙ КОНСТРАШН” ХХК БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ 2017-12-05 ХАРАХ
27 ОНИЙН БУЛАН НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “БАЯН ТОЙРОМ” ХХК БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БУУЦАГААН СУМ 2017-11-10 ХАРАХ
28 СҮҮДЭРТ НЭРТЭЙ ГАЗАРТ УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦСОН ТАЙЛАН “САЙХАН БАЙГАЛЬ” ХХК БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БӨМБӨГӨР СУМ 2017-11-01 ХАРАХ
29 ЭЛСТЭЙН ТӨМРИЙН ХҮДРИЙН ОРДЫГ ИЛ АРГААР АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ “МОН ЛАА” ХХК ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМ 2015-10-15 ХАРАХ
30 ХӨТӨЛ УЛААНЫ ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ ОРДЫГ ИЛ БОЛОН ДАЛД АРГААР АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ “ДҮНШИНХЭНИЕ” ХХК ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМ 2015-04-07 ХАРАХ