Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Стандартын тэмдэглээ Файл
121 ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ, ҮР ТАРИХ, АРЧЛАХ 0 2011-04-28 2011-04-28 MNS 6260:2011 ТАТАХ
122 ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛСЭН ТАЛБАЙГ ШАЛГАЖ, АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭН АВАХ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2011-04-28 2011-04-28 MNS 6263:2011 ТАТАХ
123 ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙ- ХЭСЭГ 1: БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮВШИНД ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРАЛТ БА ШИНГЭЭЛТИЙГ ТООЦООЛОХ, ТАЙЛАГНАХ ТУХАЙ ЗААВАРЧИЛСАН УДИРДАМЖ 0 2011-06-23 2011-06-23 MNS ISO 14064-1:2011 ТАТАХ
124 ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙ- ХЭСЭГ 2: ТӨСЛИЙН ТҮВШИНД ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРАЛТЫН БУУРАЛТ БА ШИНГЭЭЛТИЙН ӨСӨЛТИЙГ ТООЦООЛОХ, МОНИТОРИНГ ХИЙХ, ТАЙЛАГНАХ ТУХАЙ ЗААВАРЧИЛСАН УДИРДАМЖ 0 2011-06-23 2011-06-23 MNS ISO 14064-2:2011 ТАТАХ
125 ДАЛД УУРХАЙН ХААЛТ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2011-12-16 2011-12-16 MNS 6296:2011 ТАТАХ
126 АШИГТ МАЛТМАЛЫГ НУРУУЛДАН БОЛОН ОВООЛОН УУСГАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХААЛТ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2011-12-16 2011-12-16 MNS 6297:2011 ТАТАХ
127 АГААРЫН ЧАНАР. АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШАТААХ ЗУУХНЫ ЯНДАНГААР АГААР МАНДАЛД ХАЯГДАХ УТААНЫ НАЙРЛАГА ДАХЬ АГААР БОХИРДУУЛАХ ЗАРИМ БОДИСЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 0 2012-11-22 2012-11-22 MNS 6342:2012 ТАТАХ
128 ИНТООРЫН СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2013-02-21 2013-03-29 MNS 6370:2013 ТАТАХ
129 АЛИМНЫ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2013-02-21 2013-03-29 MNS 6371:2013 ТАТАХ
130 ЧАВГАНЫ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2013-02-21 2013-03-29 MNS 6372:2013 ТАТАХ
131 БӨӨРӨЛЗГӨНИЙ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН EРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2013-02-21 2013-03-29 MNS 6373:2013 ТАТАХ
132 ГҮЗЭЭЛЗГЭНИЙ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН EРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2013-02-21 2013-03-29 MNS 6374:2013 ТАТАХ
133 НООС, НООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭЭС АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТӨВЛӨРСӨН СҮЛЖЭЭНД НИЙЛҮҮЛЭХ УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРШҮҮЛСЭН БОХИР УС. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2013-06-27 2013-07-04 MNS 6390:2013 ТАТАХ
134 ХӨХ ДАЛАН ХАЛЬСНЫ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2013-12-19 2013-12-30 MNS 6416:2013 ТАТАХ
135 ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙ - ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН МАГАДЛАГАА, НОТОЛГОО ГАРГАГЧ ТАЛЫГ ИТГЭМЖЛЭХ БОЛОН БУСАД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 0 2013-12-19 2014-02-26 MNS ISO IEC 14065:2013 ТАТАХ
136 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. ШОХОЙ ШАТААХ БОЛОН ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЗУУХНААС ГАРАХ ТООСЫГ АШИГЛАХ ЗӨВЛӨМЖ. 0 2013-12-19 2014-01-15 MNS АSTM D 5050:2013 ТАТАХ
137 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДЛЫН АНГИЛАЛ. ХАЯГДЛЫН БАЙГУУЛАМЖИД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА. 0 2014-11-27 2015-01-10 MNS 6487:2014 ТАТАХ
138 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. АРЬС ШИР, ҮСЛЭГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДЛЫН ЕРӨНХИЙ АНГИЛАЛ, КОД 0 2015-05-21 2015-05-28 MNS 6501:2015 ТАТАХ
139 АГААРЫН ЧАНАР. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2016-06-23 2016-07-08 MNS 4585:2016 ТАТАХ
140 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ. ЧАНДАРЛАХ ЗУУХ (КРЕМАТОР)-НЫ ЯНДАНГААР АГААР МАНДАЛД ХАЯГДАХ УТААНЫ НАЙРЛАГА ДАХЬ АГААР БОХИРДУУЛАХ ЗАРИМ БОДИСЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 0 2016-06-23 2016-07-08 MNS 5606-1:2016 ТАТАХ